H Í R L E V É L

 

 

Legkésőbb 2011. december 31-ig lehet kiváltani a START Plusz, START Extra kártyákat, a kártyákhoz kapcsoló járulékkedvezmények 2013. december 31-ig illetik meg a munkaadót.

A START EXTRA kártyát 2011. január 1-től az is kiválhatja, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva ( a korábbi 12 hónapos álláskeresőként való nyilvántartás helyett), ha 50. életévét betöltötte, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezik, vagy rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskereső.

A támogatás mértéke a foglalkoztatás első évében a 27 % TB JÁRULÉK helyett 0, %  a foglalkoztatás második évében 10 %.

START PLUSZ kártya kiváltására az  jogosult aki gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.

Kiválthatja még az a tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja.

A kedvezmény mértéke a foglalkoztatás első évében a 27% TB JÁRULÉK helyett 10%, a foglalkoztatás második évében 20%

START kártyára az pályakezdő fiatal jogosult, aki a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

A kedvezmény mértéke a foglalkoztatás első évében a 27% TB JÁRULÉK helyett 10%, a foglalkoztatás második évében 20 %.

Startkártya az adóigazolvánnyal azonos méretű, formájú, azt kiegészítő okmány. Tartalmazza a kedvezményre jogosult legfontosabb adatait, valamint a kiállítás keltét és a kártya érvényessége végének dátumát (amely főszabály szerint két évnél nem lehet hosszabb). A Start-kártya egyben az ellenőrzés alapjául is szolgál, ezért azt a munkavállalónak munkába álláskor át kell adnia a munkáltatónak.

A Startkártya előnye az, hogy a munkavállalóhoz kötődik, attól függetlenül, hogy a járulékkedvezményt a munkáltató élvezheti. Viszont a munkavállaló ezt a kedvezményt nemcsak egy és az első munkaviszonyában érvényesítheti, hanem magával viszi a következő munkahelyére is, amíg a kétéves időszakot ki nem tölti.